Zeventien jaar na de eerste gesprekken over de ontwikkeling van Oosterweilanden bij Vriezenveen, werd donderdag 4 oktober jl. het officiële startsein gegeven. De Overijsselse gedeputeerde Ineke Bakker sprak over een ‘verbetering van leefklimaat en economie’.

De Heidelandweg wordt in 2013 in gebruik genomen. De aanleg van die rondweg door Oosterweilanden is al in volle gang. Het is de eerste concrete handeling bij de ontwikkeling van het gebied Oosterweilanden. Gedeputeerde Bakker, met onder meer milieu en wonen in haar portefeuille, gaf aan dat het project twee doelen nastreeft: verbetering van de regionale economie en verbetering van het leefklimaat aan het Oosteinde in Vriezenveen. Door de drie kilometer lange rondweg wordt de verkeersdruk op het Oosteinde in Vriezenveen naar verwachting flink verminderd. Er is met name sprake van overlast door fijnstof, stank en lawaai door het vrachtverkeer dat over het Oosteinde rijdt.

De provincie Overijssel heeft bovendien meebetaald aan de bedrijfsverplaatsingen van het Oosteinde naar Almeloseweg-Oost waaronder bakkerij Holland. Ook autobedrijf Schmidt en drukkerij Poorthuis die nu nog zijn gevestigd aan het Oosteinde, gaan nog verhuizen naar het bedrijventerrein.

De rondweg verbindt de Geesterenseweg met de N36, nabij bedrijventerrein Almeloseweg-Oost. De weg gaat door het zandwinningsgebied Oosterweilanden. De VOF Oosterweilanden gaat dit gebied benutten voor zandwinning. En daarmee wordt de bouw voorzien van grondstoffen. „Bovendien weten we al wat er later met de zandwinplas gaat gebeuren”, aldus Bakker. „De gemeente wordt weer eigenaar en neemt het beheer over.” Er zijn al eens plannen gepresenteerd om van de zandwinplas in de toekomst een recreatieplas te maken.

Wethouder Johan Oordt van van de Twenterand noemde de rondweg de ‘rode draad’ in de economische ontwikkeling van het gebied. „De weg is van lokaal, bovenlokaal en regionaal belang. Het is één van de belangrijkste voorwaarden om dit project te doen slagen.”

De aanleg van de weg, de bedrijfsverplaatsingen, de zandwinning en ook de aanleg van een bufferzone met het nabij gelegen natuurgebiedje Fayersheide wordt als een economische aanjager ervaren door bestuurders. Oordt was lyrisch over de investeringen voor de toekomst van het gebied. „De provincie Overijssel erkent het belang van de regionale economie. En daarmee geeft de provincie in tijden van economische achteruitgang een duidelijk signaal af. Overijssel wil blijven investeren in onze economie. En dat is van groot belang voor de bedrijvigheid in onze gemeente en provincie.”