De natuurwaarden van een gebied wordt bepaald door de aanwezigheid van natuurelementen. Vanuit flora en fauna is de aanwezigheid van planten en dieren, die ofwel zeldzaam ofwel karakteristiek zijn, van groot belang.

Tussen Fayersheide en de toekomstige zandwinning Oosterweilanden te Vriezenveen wordt een bufferzone ingericht om de natuurwaarden van de Fayersheide zoveel mogelijk te borgen. In opdracht van de gemeente Twenterand gaat Landschap Overijssel het inrichtingsplan opstellen. De begeleidingsgroep bestaande uit Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, waterschap Regge & Dinkel, provincie Overijssel, LTO-Noord, gemeente Twenterand en vof Oosterweilanden hebben hierin hun aandeel.

Onlangs foerageerden zeker 140 kraanvogels op de westkant van de bufferzone van Fayersheide.