Privacyverklaring

Deze website van oosterweilanden.nl gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden.


Disclaimer

Zandwinning Oosterweilanden BV besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Zandwinning Oosterweilanden BV niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Zandwinning Oosterweilanden BV dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Zandwinning Oosterweilanden BV verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Zandwinning Oosterweilanden BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Zandwinning Oosterweilanden alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Zandwinning Oosterweilanden BV is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Zandwinning Oosterweilanden BV kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Zandwinning Oosterweilanden BV.


Privacy

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
Zandwinning Oosterweilanden BV houdt zich daarbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Op de websites van Zandwinning Oosterweilanden BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. U treft op de site van Zandwinning Oosterweilanden BV mogelijk links naar andere sites aan. Zandwinning Oosterweilanden BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Zandwinning Oosterweilanden BV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners van Zandwinning Oosterweilanden BV wanneer u zich inschrijft voor een service of dienst. Zandwinning Oosterweilanden BV kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).

Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen.

Deze privacyverklaring van Zandwinning Oosterweilanden BV kan worden aangepast. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring