Fasering

Op maandag 12 augustus 2013 heeft de zandwinning Oosterweilanden haar deuren geopend voor de verkoop van zand voor zandbed. De zandwinning Oosterweilanden beslaat een netto oppervlakte van ca. 100 ha. De locatie wordt ontsloten via de Horstweg te Vriezenveen, gemeente Twenterand. Om het zandtransport op een veilige manier af te wikkelen is de Horstweg aangesloten op de nieuwe randweg, de Rusluieweg. Deze randweg is aangelegd om de verkeersdruk van het Oosteinde te Vriezenveen te ontlasten van het doorgaande verkeer.

Begin 2020 is de zandwinning begonnen met het leveren van industriezand. Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand en asfaltzand. Met de productie en levering van zand voor zandbed en industriezand voorziet Oosterweilanden het omliggende gebied van zuidoost Twente de komende tientallen jaren in de zandbehoefte.

“Duurzaam zand exploiteren voor Oost Nederland, volledig CO2 neutraal winnen en multifunctioneel ruimtegebruik – dat is waar we voor gaan bij Zandwinning Oosterweilanden.”