Fasering

Naar verwachting zal de zandwinning eind 2012 operationeel worden. De zandwinning zal zich daarna in de loop der jaren in het landschap ontwikkelen. De zandwinning strekt zich uit over een periode van ongeveer 25 jaar. De feitelijke fasering zal plaatsvinden afhankelijk van de marktontwikkelingen en de marktvraag. Voor het hele gebied geldt dat de bestaande functies zo lang mogelijk gehandhaafd worden zolang er nog geen zandwinactiviteiten plaatsvinden.