Zandwinning Oosterweilanden BV is de afgelopen week begonnen met het leveren van industriezand! De afgelopen maanden is er volop gewerkt aan het afstellen van de nieuwe klasseerinstallatie en de zandzuiger. Nu alles werkt, kan het industriezand z’n weg vinden naar de beton- en metselindustrie in Oost Nederland.

Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand en asfaltzand. Het heeft een veel grovere korrel dan ophoogzand. Met name beton- en metselzand is een van de belangrijkste grondstoffen voor de bouw. Er bestaat dan ook een grote behoefte aan industriezand. Bekende toepassingen van industriezand zijn betonmortel, metselmortel, stenen en prefab onderdelen voor de bouw.

Op verzoek kunnen er ook speciale zanden worden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn zand voor sportvelden, paardenbakken en golfbanen.