Zandwinning Oosterweilanden BV is de afgelopen maand begonnen met de bouw van de klasseerinstallatie. Met deze installatie wordt vanaf begin volgend jaar industriezand geproduceerd. Maanden van voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan. Het nodige grondwerk is inmiddels groten deels verricht, bouwwegen aangelegd en zijn de fundamenten voor de installaties gestort.

Dit najaar wordt er nog volop gewerkt aan de klasseerinstallatie. Bedoeling is om medio december klaar te zijn. Dan volgt er een periode van proefdraaien. De periode tot december wordt gebruikt om de installatie en zandzuiger goed op elkaar in te regelen. Dan moet het zand in 5 verschillende fracties uit de fabriek rollen. Het industriezand zal dan z’n weg krijgen naar de beton- en metselindustrie in de Oost Nederland.

Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand en asfaltzand en heeft een wat grovere korrel dan ophoogzand. Met name beton- en metselzand is een van de belangrijkste grondstoffen voor de bouw. Er bestaat dan ook een grote behoefte aan industriezand. Bekende toepassingen van industriezand zijn betonmortel, metselmortel, stenen en prefab onderdelen voor de bouw. Er kunnen op verzoek ook speciale zanden worden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn zand voor sportvelden, paardenbakken en golfbanen.