Op de zandwinning van de VOF Oosterweilanden is een halve hectare grond beschikbaar gesteld aan Landschap Overijssel voor natuurakkers. Op deze manier wordt de akkernatuur versterkt waarmee extra leefgoed voor planten en dieren wordt gecreëerd.

Om de akkernatuur in Overijssel te versterken is Landschap Overijssel in samenwerking met diverse partijen, waaronder VOF Oosterweilanden, het project Natuurakkers begonnen. Natuurakkers zijn stroken land aan de randen van een akker. Deze stroken worden ingezaaid met bloemrijke akkerkruiden en zomer- of wintergranen. Ook bedrijventerreinen, zandwinningen en andere braakliggende gronden zijn geschikt. Zo wordt er zowel in de zomer als in de winter extra leefgebied voor dieren en planten gecreëerd.

De verwachting is dat er voor 2014 en 2015 in totaal 20 tot 30 voetbalvelden aan natuurakkers in de omgeving van Hardenberg en Vriezenveen worden gerealiseerd.