Zandwinning

Zand

Voor de meeste mensen is zand gewoon zand. Zwart zand voor in de tuin en geel zand voor in de zandbak. Zand op een zonnig strand en zand dat op een winderige dag in je gezicht waait. Eigenlijk staan we er helemaal niet bij stil. Zand is er gewoon. Terwijl bijna niemand er bij stilstaat gebruikt de Nederlandse bouwsector ieder jaar miljoenen tonnen zand en grind. Wanneer zand voor dergelijke specifieke doeleinden wordt gebruikt is het ineens alles behalve gewoon. De korrelgrootte en de uiteindelijke bestemming van het zand zijn dan van groot belang. Een belangrijk onderscheid is te maken tussen ophoogzand en industriezand. Ophoogzand heeft een fijnere korrel (0,1-0,5 mm) dan industriezand (0,1-7 mm). Grotere korrels worden grind genoemd. Naast deze wat algemenere toepassingen wordt ook zand geselecteerd voor hele specifieke doeleinden zoals sportvelden, paardenbakken en golfbanen.

Waar komt al dit zand eigenlijk vandaan? Behalve zand uit de zee, meren en rivieren, zijn er verspreid in Nederland een aantal locaties waar zand op het vasteland wordt gewonnen. Deze zandwinlocaties beslaan al snel enkele tientallen hectares en hebben een exploitatieperiode van zeker 20 jaar. Door het zand aan de bodem te onttrekken ontstaat een meer waarbij dieptes van ruim 30 meter niet ongebruikelijk zijn. Door het grote oppervlak en de lange exploitatieperiode hebben zandwinlocaties een grote impact op het landschap. Om versnippering van het landschap te voorkomen, willen landelijke en provinciale beleidsmakers dat zandwinning wordt geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen. Zo is de zandwinning Oosterweilanden gelegen tussen Vriezenveen en Almelo, als  centrale zandwinlocatie voor regio Twente ontstaan.

Naast de concentratie van zandwinning op een beperkt aantal locaties is ook landschappelijke inpassing een belangrijk aspect. Om aan het eind van de exploitatieperiode een goede landschappelijke inpassing te garanderen, is er voordat er ook maar één korrel zand is gewonnen een plan gemaakt over hoe het gebied er over 25 jaar uit zal komen te zien.

Zand voor zandbed

Zand voor zandbed heeft een korrelgrootte van 0 tot 0,5 mm, deze relatief kleine korrels komen vrijwel overal in Nederland voor. Dit zand kan zonder verder bewerking worden toegepast in infrastructurele projecten en terreinophogingen.

Industriezand

Industriezand is een verzamelnaam voor zand met een korrelgrootte van 0,1 tot 7 mm. Deze grovere korrels komen met name voor in het zuiden van Nederland. Ook in Overijssel en Drenthe ligt een hoeveelheid grofkorrelig zand opgeborgen in de bodem. Verder noordwaarts wordt de structuur van het zand fijner en komt grofkorrelig industriezand nog nauwelijks in de bodem voor.

Betonzand, metselzand, asfaltzanden en zand voor sportvelden vallen allemaal onder de noemer industriezand. Op 1 april 2020 is de moderne klasseerinstallatie op de zandwinning Oosterweilanden in gebruik genomen. Vanaf dit moment wordt de regio voorzien van een breed scala aan zandsoorten zoals: vloerenzand, stukadoorszand, betonzand, metselzand, voegzand, draineerzand, sportveldenzand, straatzand, zand voor zandbed  en teelaarde.

Producten

Zandsoorten

Zand voor zandbed wordt gebruikt voor ophogingen, aanvullingen en funderingen in de wegenbouw, de aanleg van bouwterreinen etc. Het is fijn zand dat goed verdichtbaar is. Hierdoor ontstaat een stabiele ondergrond om wegen aan te leggen of te bouwen. De fijne fractie < 63 µm is max. 15%.

Straatzand is een zand welke geschikt is voor toepassing onder allerlei typen bestrating. Belangrijke eis aan dit zand is dat het goed af te rijen is. Zand voor zandbed. Zand voor toepassing in het zandbed (de funderingslaag) van (weg)verhardingen. De fijne fractie < 63 µm is max. 5%.

Drainagezand is een grove, natuurlijke zandsoort die goede waterdoorlatende eigenschappen heeft. Het zand is vrij grof van structuur waardoor water goed door het drainagezand heen kan stromen. Drainagezand dient een gemiddelde korrelgrootte te hebben van >250µm (µm = micron = 1/1000mm, dus 250µm = 0,25mm).

Zand is de ideale boxbedekking; het is comfortabel, koel en vrij van kiemen. Heeft een veehouder het systeem goed in de vingers, dan wil hij niet meer terug.

Relatief fijn, schoon zand, met een enigszins hoekige korrelvorm, dat bij bevochtiging blijft ‘plakken’ en daardoor geschikt is voor zandbakken

Voor een goede drainage en onderbouw van sportvelden wordt meestal een zandsoort geleverd in de maat 0,063-500 um. Deze zogenaamde Sportveldenzand fijn en Sportveldenzand grof kunnen wij volgens de specificaties van NOC-NSF leveren onder ISA-Sport keur. Tevens leveren wij verschralingszanden voor het bezanden van natuurgrasvelden.

Zand voor de fundering en afdekking van ondergrondse leidingen en opslagtanks, wordt gebruikt indien de lokale grond hiervoor niet voldoet.

Voegzand is specifiek zand met een grote variatie in kleur en kwaliteit. Welk soort gekozen wordt is afhankelijk van het voegwerk.

Stucadoorzand is zand dat wordt toegepast in stucmengsels.

Metselzand wordt gebruikt voor het maken van metselmortel en wordt ook wel in sommige betonmortels gebruikt. Ook is het mogelijk bij afname van grotere hoeveelheden metselzand in een door U gewenste samenstelling te leveren.

Betonzand wordt gebruikt voor het maken van betonmortel. Ook is het mogelijk bij afname van grotere hoeveelheden betonzand in een door U gewenste samenstelling te leveren.

Zand dat onder speeltoestellen toegepast kan worden. Uit de meegeleverde product informatieblad blijkt dat het voldoet aan de EN1177.

Vloerenzand is een grove zandsoort die toegepast wordt in de afwerkvloer.

Humeuze grond afkomstig uit de deklaag van de put is vrij toepasbaar in de bodem. De teelaarde voldoet aan de klasse achtergrondwaarde van het besluitbodemkwaliteit.

Mocht u op zoek zijn naar een afwijkend product, informeer dan naar de mogelijkheden.

Kwaliteit

Oosterweilanden BV hecht veel waarde aan kwaliteit en beschikt daarom over een eigen kwaliteitsdienst met laboratorium om altijd deze hoge kwaliteit te kunnen waarborgen. Door voortdurende bemonstering en een goede procesbeheersing is de kwaliteit van het eindproduct gegarandeerd. Het zand wordt afgeleverd onder BRL 9321 (schonegrondverklaring en PFAS onverdacht verklaring), BRL 2502 (KOMO) en CE.

Oosterweilanden BV hecht bovendien veel waarde aan duurzaamheid. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van zeer moderne, elektrisch aangedreven, zandwinwerktuigen en klasseerinstallaties. Deze installaties werken geheel op groen  opgewekte elektriciteit.

Het uiteindelijke zand voor zandbed en geklasseerde industriezand wordt dan ook geheel CO2-neutraal gewonnen. Het zand wordt geladen met behulp van door dieselmotoren aangedreven shovels. Het gaat daarbij om de nieuwste modellen shovels met de minste CO2-uitstoot. Ons uiteindelijke doel is om het zand volledig CO2-neutraal te winnen en op het middel van transport te krijgen.

Milieuverklaring

Op basis van het Regeling Besluit Bodemkwaliteit 2022 is het verplicht gesteld om voor iedere grondstof en bouwstof die in of op de bodem wordt toegepast, een Milieuverklaring ter beschikking te hebben. Door middel van deze Milieuverklaring kan de producent aan haar pijnlijke gevolgen maken wat de milieuhygiënische eigenschappen van het betreffende product zijn en voor welke toepassing het product geschikt is.

 MV.OW24-001
 MV.OW221063-R03
 MV.OW221063-R02
 MV.OW221063-R01

“Duurzaam zand exploiteren voor Oost Nederland, volledig CO2 neutraal winnen en multifunctioneel ruimtegebruik – dat is waar we voor gaan bij Zandwinning Oosterweilanden.”