Zandwinning

Zand kan op verschillende manieren worden gewonnen; droog wint men het uit groeven of afgravingen, maar zand kan ook nat (onder de waterspiegel) worden gewonnen. Dit laatste is een veelvoorkomende vorm van zandwinning in Nederland en deze methode wordt ook toegepast op de locatie Oosterweilanden. Vanuit de zandwinning Oosterweilanden zullen 2 soorten zand worden gewonnen. Het fijnere ophoogzand en het grovere industriezand.

Ophoogzand/zand voor zandbed
Ophoogzand/zand voor zandbed heeft een fijne korrelstructuur en kan zonder verdere bewerking worden toegepast in wegencunetten voor terreinophoging en als fundatie onder alle mogelijke soorten verharding en bebouwingen.

Industriezand
Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand en asfaltzand en heeft een wat grovere korrel dan ophoogzand. Het industriezand wordt geproduceerd door het zand na het opzuigen uit de zandwinplas te scheiden in een klasseerinstallatie. Door middel van de klasseerinstallatie kunnen zandmengsels van verschillende korrelgroottes worden samengesteld. Bekende toepassingen van industriezand zijn betonmortel, stenen en prefab onderdelen voor de bouw. Er kunnen op verzoek ook speciale zanden worden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn zand voor sportvelden, paardenbakken en golfbanen.