Vriezenveen Zuid Oost

Voor Vriezenveen Zuid Oost is in februari 2005 een structuurvisie vastgesteld.
In de structuurvisie is ingezet op een integrale ontwikkeling van het gebied met de volgende componenten:

  • Een nieuw bedrijventerrein voor Vriezenveen.

  • Een rondweg ter ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein en ontlasting van de verkeersdruk op het Oosteinde in Vriezenveen.

  • Het zandwingebied dat naderhand zal worden omgezet in een waterplas van ca. 100ha en een (dag)recreatieve functie aan de noordkant dient te krijgen.

  • Natuurontwikkeling.

“Duurzaam zand exploiteren voor Oost Nederland, volledig CO2 neutraal winnen en multifunctioneel ruimtegebruik – dat is waar we voor gaan bij Zandwinning Oosterweilanden.”