In het kader van de gebiedsontwikkeling Vriezenveen zuidoost is de vof Oosterweilanden begonnen met de aanleg van de Heidelandweg (rondweg Oosterweilanden).

De aanleg van de Heidelandweg zorgt ervoor dat minder verkeer gebruik maakt van het Oosteinde. Daardoor wordt de verkeersveiligheid op het Oosteinde verhoogd. Geluidsoverlast en stankoverlast worden ook verminderd zodat de leefbaarheid aan het Oosteinde toeneemt.

Het benodigde zand voor de aanleg van de Heidelandweg wordt uit de zandwinning Oosterweilanden, welke onderdeel uitmaakt van de gebeidsontwikkeling, betrokken. De nieuwe rondweg zal ook dienst doen voor de aan- en afvoer van zand uit het zandwingebied. Hiermee vormt de rondweg de ruggengraat van de gebiedsontwikkeling Vriezenveen Zuidoost.