De oostelijke oevers van de zandwinning vormen een beschermingszone voor natuurgebied Fayersheide. Het gebied van ca. 9,6 ha (900m lang en 100m breed) fungeert als een bufferzone tussen Fayersheide en de zandwinning. Deze zone zal aan het agrarisch gebruik worden onttrokken en zal in de toekomst een natuurfunctie krijgen.

Na beëindiging van de zandwinning zal het zuidelijke deel van de westoever eveneens als natuurgebied worden ingericht. Het terrein van de klasseerinrichting kan opnieuw als weidegebied (met landschappelijke waarden) in gebruik worden genomen.