Eén van de onderdelen van de structuurvisie Vriezenveen Zuidoost is de Rondweg. De aanleg van een rondweg heeft ervoor gezorgd dat er minder verkeer gebruik maakt van het Oosteinde. Hierdoor is de verkeersveiligheid op het Oosteinde verhoogd. De aanleg van de rondweg zorgde er tevens voor dat de geluidsoverlast en de geurhinder is verminderd, zodat de leefbaarheid aan het Oosteinde toeneemt.