Het provinciale toetsingskader stelt multifunctionaliteit en verbetering van ruimtelijke kwaliteit centraal bij ontgrondingen. Ook heeft Oosterweilanden B.V. als insteek de zandwinning multifunctioneel in te richten. Onder multifunctioneel vallen de volgende aspecten te benoemen:

  • De koppeling van de zandwinning met een bedrijventerrein waarbij voorzien wordt dat de in de kern van Vriezenveen aanwezige bedrijven hiernaar verplaatst worden. Voordeel is dat hierdoor de leefbaarheid in Vriezenveen wordt verbeterd.
  • Aanleg ven een rondweg waardoor een benodigde geluidsanering van meer als 120 woningen aan het Oosteinde in de kern van Vriezenveen achterwege kan blijven.
  • Versterking van de natuur van de Fayersheide door inrichting van een aangrenzend terrein en de zuidoosthoek van de zandwinning.
  • Versterking van de ruimtelijke kwaliteit.