Zaterdag 22 juni jl. hebben wethouder Johan Oordt en gedeputeerde Ineke Bakker de officiële openingshandeling van de Rusleieweg verricht. De opening ging gepaard met een aantal feestelijke activiteiten waaronder het maken van een zandsculptuur in opdracht van VOF Oosterweilanden.

Met de aanleg van de rondweg is een flinke stap gemaakt in de ontwikkeling van Vriezenveen, aldus Johan Oordt.

Een van de belangrijkste redenen voor de aanleg van de weg was de verkeersdruk en de verkeersonveiligheid op het Oosteinde terug te brengen en zo de leefbaarheid van de kern Vriezenveen te verhogen.

Met het verplaatsen van een aantal grote bedrijven van het Oosteinde naar het bedrijventerrein Almeloseweg en de aanleg van de nieuwe weg heeft de gemeente Twenterand met steun van de provincie dit weten te realiseren.

De herinrichting van het Oosteinde, de ontwikkeling van de zandwinlocatie door VOF Oosterweilanden en de inrichtring van de strook tussen de zandwinning en de Fayersheide zijn projectonderdelen die de komende tijd gerealiseerd gaan worden, aldus de wethouder.

Gedeputeerde mevrouw Bakker benadrukte dat met de aanleg van de rondweg een enorme impuls wordt gegeven aan de regionale economie in Overijssel. De Rusleuieweg verbeterd de verbindingen met het oosten en biedt nieuwe kansen en de Vriezenveense ondernemers moeten dit ten volle benutten.