Op basis van het Regeling Besluit Bodemkwaliteit 2022 is het verplicht gesteld om voor iedere grondstof en bouwstof die in of op de bodem wordt toegepast, een Milieuverklaring ter beschikking te hebben. Door middel van deze Milieuverklaring kan de producent aan haar pijnlijke gevolgen maken wat de milieuhygiënische eigenschappen van het betreffende product zijn en voor welke toepassing het product geschikt is.

Download hier de milieuverklaringen van Zandwinning Oosterweilanden BV: