Locatie en inpassing

De zandwinning Oosterweilanden komt centraal in de open ruimte tussen Vriezenveen en Almelo te liggen. Hierdoor ontstaat rond de plas een randzone. De invulling van deze randzone heeft enerzijds te maken met bestaande landschappelijke kwaliteiten en anderzijds met de geplande ontwikkelingen. Rond een rechthoekige plas krijgen zeer uiteenlopende voorzieningen een plaats; natuur, recreatie, bedrijvigheid, de rondweg en een route voor langzaam verkeer met verbindingen naar Vriezenveen en Almelo.