Soorten Zand

Vanuit de zandwinning Oosterweilanden zullen 2 soorten zand worden gewonnen. Het fijnere ophoogzand en het grovere industriezand.

Ophoogzand/zand voor zandbed
Ophoogzand/zand voor zandbed is zand dat zonder verdere bewerking kan worden toegepast in wegencunetten voor terreinophoging en als fundatie onder alle mogelijke soorten verharding en bebouwingen.

Industriezand
Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand, asfaltzanden en zand voor de sportvelden. Er kunnen op verzoek ook speciale zanden worden geproduceerd.

Het industriezand wordt geproduceerd door het zand na het opzuigen uit de zandwinplas te scheiden in een klasseerinstallatie en vervolgens in de gewenste korrelgrootte opbouw te mengen tot een eindproduct.