Materieel

Om zandwinning mogelijk te maken is divers specialistisch materieel nodig. Hieronder is een opsomming gegeven van het in te zetten materieel op de zandwinning Oosterweilanden.

zandzuiger

Zandzuiger

Een zandzuiger kan het best worden omschreven als een schip dat overal op de zandwinplas kan worden ingezet om het zand van de bodem op te zuigen. Het zand wordt vervolgens via een buizenstelsel in depot gestort.


Klasseerinstallatie

De klasseerinrichting met bijbehorend terrein beslaat al snel een oppervlak van ongeveer 15 hectare en wordt gedeeltelijk afgeschermd door hekwerken. Op het terrein zullen vrachtwagens, silos en een zanddepot aanwezig zijn. De klasseerinstallatie blijft gedurende 25 jaar operationeel. Daarom zal de landschappelijke inpassing van de installatie bijzondere aandacht krijgen.

 

shovel

Wielladers/ Shovels

Het zand dat in depot is opgeslagen wordt beheerd met shovels. Onze shovelchauffeurs zorgen ervoor dat het zand wordt geladen op aanhangers van particulieren. Ook zorgen zij voor de netheid op het depot.