Rondweg

Eén van de onderdelen van de structuurvisie Vrienzenveen Zuidoost is de Rondweg. De aanleg van een rondweg zorgt ervoor dat er minder verkeer gebruik maakt van het Oosteinde. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid op het Oosteinde verhoogd. De aanleg van de rondweg zorgt er tevens voor dat de geluidsoverlast en de geurhinder worden verminderd, zodat de leefbaarheid aan het Oosteinde toeneemt.


Oosterweilanden, die het gebied gaat exploiteren, levert in ruil voor de zandwinning een financiele bijdrage voor de aanleg van de rondweg die tussen het Oosteinde en het zandwinningsgebied komt te liggen.