Vriezenveen Zuidoost

Voor Vriezenveen Zuidoost is in februari 2005 een structuurvisie vastgesteld. In de structuurvisie is ingezet op een integrale ontwikkeling van het gebied met de volgende componenten:

  • Een nieuw bedrijventerrein voor Vriezenveen.
  • Een rondweg ter ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein en ontlasting van de verkeersdruk op het Oosteinde in Vriezenveen.
  • Het zandwingebied dat naderhand zal worden omgezet in een waterplas van ca. 100ha en een (dag)recreatieve functie aan de noordkant dient te krijgen.
  • Natuurontwikkeling.

De ligging- en globale begrenzing van het plangebied is weergegeven op onderstaand overzichtsplaatje.


Een uitwerkingsschets van de gedachte eindsituatie is hieronder weergegeven: